aisin toyota

Plinska toplinska pumpa ili Gas engine Heating Pump

je najbolji sustav za unapređenje udobnosti životnog prostora svake vrste (kuće, zgrade, uredi, hoteli, industrijske zgrade,sveučilišta itd). Može se ugraditi u već postojeće instalacije što je čini prikladnom za ugradnju u projekte zamjene ili obnove postojeće građevine.

GHP omogućuje značajna smanjenja tekućih troškova korištenjem prirodnog plina ili LPG-a. Niska cijena goriva i rad sa nultim koeficijentom uništenja ozona rashladnim sredstvom čini je idealnim prijateljem okoliša.

Više o tehnologiji ovdje ili pogledajte prezentaciju


faq Što je to toplinska pumpa ili dizalica topline?

Toplinske pumpe ili dizalice topline su sustavi jeftinog i ekološki čistog načina grijanja, one mogu crpiti toplinu iz vode, zemlje ili zraka. Rade na principu sličnom kao i rashladni uređaji. Osnovni proces koji objašnjava njihov rad je lijevokretni Carnotov kružni proces. Toplinske pumpe najčešće koriste freone kao rashladni medij, ali mogu koristiti i neke druge plinove (npr. amonijak). Najjednostavniji oblici toplinskih pumpi su klima uređaji koji griju i hlade, tzv. inverteri. Oni crpe toplinu iz zraka, najlakši su za montažu i najjeftiniji. Složeniji oblici koji daju i više energije su sustavi koji se ukapaju pod zemlju gdje se koristi unutarnja toplina zemlje koja podiže temperaturu rashladnog medija (najčešće nekog od plinova freona). Toplinske pumpe danas još nisu stekle široku primjenu iako su bolji izvor grijanja od fosilnih goriva koja polako nestaju, zagađuju okoliš i imaju stalan porast cijena.


Katalog